OMSLAGSDESIGN

VARFÖR VÄLJA OSS?


I det stora antalet böcker som ges ut varje år är omslaget det första potentiella läsare ser. Omslaget ska signalera vilken genre boken ligger under, en liten del om vad man kan förvänta sig av handlingen och samtidigt skapa en känsla som stämmer överens med innehållet i boken. 


Vi har god kunskap om marknaden och de trender som är aktuella för olika genrer när det kommer till omslagsdesign. 

Vi arbetar för att både förlag och författare ska få en design de känner sig stolta över att visa upp. Som passar in i marknaden men också sticker ut utan att försvinna i mängden.