BOKOMSLAG


Vi designar bokomslag för tryckta böcker, ljudböcker och e-böcker, i alla genrer.


Självklart skiljer det sig från omslag till omslag och vi avtalar tillsammans innan vad som ska ingå i just ditt pris. Men i korta drag ser processen ut såhär:

  • Vi tar reda på vad du föreställt dig för typ av omslag för att få en klar bild över dina förväntningar. Vi bollar idéer.
  • Vi ber om att få läsa delar av boken och/eller ber om detaljer som kan vara med på omslaget.
  • Vi tar fram en eller flera skisser för bokomslag.
  • Du får komma med synpunkter på skisserna och vi bollar hur vi ska arbeta vidare. Vi bestämmer på förhand hur många korrekturrundor som ingår i priset.

Vid leverans av bokomslag som ska till tryck får du framsidan som JPEG och en tryckfärdig PDF av det fullständiga omslaget. 

Som sagt är vi väldigt måna om att du som beställare ska bli nöjd och vi håller kontinuerlig kontakt under hela processen.


SÄTTNING AV INLAGA


Vi gör sättning av inlaga för skönlitterära, barn och ungdom, facklitteratur och e-böcker. 


Samma som med omslagen så skiljer det sig från inlaga till inlaga och vi avtalar tillsammans innan vad som ska ingå i just ditt pris. Men i korta drag ser processen ut såhär:

  • Vi skapar en inlaga efter dina önskemål kring den grafiska designen. Om förlaget har en särskild grafisk profil annars kan vi erbjuda förslag på typsnitt och utseende. 
  • Vi behöver veta vilka fonter som använts till bokomslaget för att kunna matcha innehållet. 
  • Vill du ha en illustration i början av varje kapitel så kan vi ta fram förslag på det, om du inte har särskilda önskemål. 
  • Efter att inlagan är klar så kommer du att få komma med synpunkter på inlaga och vi bestämmer på förhand hur många korrektturrundor som ingår i priset. 

Vid leverans av inlaga som ska till tryck får du en tryckfärdig PDF av den slutliga inlagan.  

Som sagt är vi väldigt måna om att du som beställare ska bli nöjd och vi håller kontinuerlig kontakt under hela processen.